Kontakt

Terjatve

Pomanjkanju denarja oz. likvidnih sredstev na transakcijskem računu podjetja se lahko zoperstavimo z uporabo spodaj navedenih finančnih inštrumentov, ki vam jih v podjetju EKONOMIKA nudimo: upravljanje terjatev, odkup nezapadlih terjatev, kratkoročne kredite.

Upravljanje terjatev

Upravljanje terjatev pomeni sodelovanje strokovno usposobljene osebe, ki skrbi za nadzor nad vašimi terjatvami in jih skuša čim prej pridobiti poplačilo odprtih terjatev. Tako se podjetnik lahko osredotoča na svoj posel in tako ne izgublja svojega časa in energije za ukvarjanje z dolžniki. Poleg tega to nehvaležno opravilo prepusti za to usposobljenem strokovnjaku, ki je pri svojem delu ustrajen in učinkovit; hkrati pa je potrebno ohraniti nadaljnje dobro poslovanje z dolžnikom, saj je slednji vaša stranka. Upravljanje s terjatvami zajema:

  • Sprotno komunikacijo z dolžniki
  • Opominjanje
  • Mediacijo
  • Sodne izvršbe

Odkup nezapadlih

Odkup nezapadlih terjatev je finančni inštrument, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev, ki imajo daljši plačilni rok. A posluževanjem tega inštrumenta si izboljšamo kratkoročno likvidnost in hkrati imamo tudi svoje terjatve pod nadzorom.

Kratkoročne kredite

Kratkoročne kredite omogočamo zgolj in samo strankam našega računovodskega servisa. Prednost posluževanja naših kratkoročnih kreditov je nizka obrestna mera in takojšnja odobritev.