Kontakt

Svetovanje

Podjetnik, ki želi razvijati svoje podjetje in z njim dolgoročno stabilno poslovati ter rasti potrebuje za svoje odločitve točne in pravočasne informacije, zato smo se specializirali za računovodsko svetovanje.

Računovodsko svetovanje

Računovodsko svetovanje zajema svetovanje pri:

  • Postavitvi računovodskega informacijskega sistema v podjetju in vodenju poslovnih knjig
  • Izbiri računovodskih usmeritev
  • Pripravi pravilnika o računovodstvu v podjetju ali knjige sklepov samostojnega podjetnika
  • Razumevanju in analizi temeljnih računovodskih izkazov

Izvajamo tudi individualno izobraževanje računovodskih vsebin za podjetnike in zaposlene v računovodstvu.